Ockelbo Kommun

Ockelbo kommun ligger i nordvästra Gästrikland och har c:a 6.500 invånare. Kommunen har gamla anor vad gäller järnhantering och skogsbruk.

Ockelbo Sommarmarknad

År 1980 träffades representanter för de två idrottsföreningarna Ockelbo IF (OIF) samt Ockelbo Basket (OBBK, nuvarande OBK) för att diskutera om man skulle kunna starta någon form av regelbundet samarbete mellan föreningarna. Tanken med detta var två:
vi ville göra Ockelbo kommun mer synlig på kartan, alltså att locka turister till vår vackra kommun. bägge föreningarna kämpade mycket hårt för att få ekonomin att ”gå runt”. Vi ville alltså försöka starta något som skulle kunna ge en viss ekonomisk vinning varje år. Ganska snart stod det klart att vad vi skulle satsa på var en årligen återkommande marknad. Vi bestämde vidare att marknaden skulle utöver försäljning innehålla utställningar, artistuppträdanden samt tivoli. Vi anlitade dessutom ett marknadsproffs, numera bortgångne Åke Sjöberg, för att starta upp hela verksamheten.

Sommaren 1981 stod första Ockelbo Marknad för dörren. Vi lockade till oss c:a 80 ”knallar”, samt artister som t. ex. Hep Stars och Bosse ”Allsång” Larsson. Det sammanlagda antalet besökande under denna första helg var c:a 10.000 personer. Därefter arrangerades marknaden på olika platser i Ockelbo fram till 1991, då vi slutligen fann den rätta platsen för marknaden. Det innebär att vi sedan 1991 arrangerar marknaden i centrala Ockelbo, med allt vad det innebär. För att kunna få detta att fungera gäller det ha ett väl fungerande samarbete med Ockelbo kommun samt affärsmännen i Ockelbo. Vi vill med detta tacka kommunen samt affärsmännen för ett fint samarbete, samt hoppas att det skall fortgå lång tid framåt.

Ockelbo Marknad har under dessa år varit en så kallad ”traditionell marknad”, alltså en marknad där marknadsstånden varit den huvudsakliga delen. Från att första åren varit c:a 80 ”knallar” räknar vi idag med att det årligen kommer c:a 500 försäljare till marknaden. Utöver detta har vi alltså tivoli på två ställen samt uppträdande av t. ex Brandsta City Släckers, Hep Stars, Östen me resten, Pistvakt, Svenne Rubins, ”Elvis” m m. Vad gäller antalet besökande har det ökat från c:a 10.000 personer till att vi nu räknar med att c:a 100.000 personer besöker oss under dessa tre sommardagar (alltid helgen efter midsommar). Marknaden drivs så gott som helt på ideell basis av medlemmar inom OIF samt OBK samt två ytterligare föreningar (Ockelbo SK och Ockelbo OK) som hjälper till med parkeringar m m.

Vår förhoppning är att marknaden skall leva i många år och att våra försäljare, artister, besökande ska känna sig välkomna till Ockelbo och vilja komma tillbaka till vår vackra kommun.

Ockelbo Vintermarknad

Med tiden lades önskemål om en vintermarknad fram. Detta diskuterades så småningom med knallarna och Ockelbo kommun vilka ansåg att det skulle vara en bra idé. Sagt och gjort, den första vintermarknaden ägde rum i mars 1994 och har dessutom ett mer passande innehåll för årstiden, bland annat erbjöd man utöver försäljning både hundspann och skotersafari.